Info

 

Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta i gminy Głogówek 2019 r.

Pobierz:

Harmonogram odbioru odpadów.pdf

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogówek 

 

Gmina Głogówek informuje, że na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz art. 27a ust.1 i 2 oraz ust. 3 pkt. 2 i art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją NR GL.RET.070.7.27.2018.EK  z dnia 24 kwietnia 2018r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogówek.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 17 maja 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Obowiązujące w roku 2019 stawki i opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Głogówek zostały zachowane na poziomie dotychczas obowiązującym.

Zatwierdzona Taryfa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 25 maja 2018 r.

Głogówek 04.06.2018r.